Home / เกี่ยวกับเรา

“บริษัทฯมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมสร้างสินค้าและบริการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อความภาคภูมิใจในฐานะบริษัทสัญชาติไทย ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี”

คุณศรัณย์ สุนทรานันท์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

 

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เชี่ยวชาญในการออกแบบสินค้าและระบบเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์สำหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 30 ปี ทำให้บริษัทฯมีความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน เพิ่มโอกาสทางการขาย และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

 

พันธกิจ

  1. ผลิตสินค้าและบริการแบบครบวงจรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  3. เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
  4. ประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
  5. พัฒนาศักยภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้เติบโตเคียงคู่องค์กร

OUR EXPERTISE

เราออกแบบ ผลิต และให้บริการ ทางด้านเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เชี่ยวชาญในการออกแบบสินค้าและระบบเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์สำหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 30 ปี ทำให้บริษัทฯมีความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน เพิ่มโอกาสทางการขาย และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

OUR HISTORY

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยสองพี่น้อง คุณวิชัย อุณหโภคา และนางอรวรรณ เคหสุขเจริญ เพื่อดำเนินกิจการออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งเครื่องเย็นให้กับลูกค้าภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘THERMEDEZ’ โดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยพัฒนาด้านระบบเครื่องทำความเย็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีการใช้งานที่เหมาะสมกับกิจการของลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพความทนทานของสินค้า การบริการหลังการขาย และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

ปัจจุบัน บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด ได้ดำเนินกิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จุดประสงค์หลักของเราคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาออกแบบระบบเครื่องเย็นโดยทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้า ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จนไปถึงการจัดส่งอย่างตรงเวลาทุกพื้นที่ และติดตั้ง ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์

CERTIFICATE

Maintaining High Standards