เกี่ยวกับเรา

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยวิศวกรไทย คุณวิชัย อุณหโภคา เพื่อทำกิจการออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งเครื่องเย็นให้กับลูกค้าภายใต้ชื่อ THERMEDEZ โดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาระบบเครื่องเย็นเพื่อให้เหมาะสมกับกิจการของลูกค้าโดยคำนึงถึงการบริการหลังการขายและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเป็นสำคัญ

ปัจจุบัน บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด ได้ดำเนินกิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จุดประสงค์หลักของเราคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาออกแบบระบบเครื่องเย็นโดยทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้า ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จนไปถึงการจัดส่งอย่างตรงเวลาทุกพื้นที่ และติดตั้ง ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์

เรามีปรัชญาการดำเนินงาน ดังนี้
- ซื่อสัตย์ ยุติธรรม
- พัฒนาคุณภาพเป็นหนึ่ง
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งพัฒนาและประสานความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าโดยนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับธุรกิจของลูกค้า
- ทำงานร่วมกันและสร้างเสริมเป็นพันธมิตรกับ Suppliers และ Sub-Contractors

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมสร้างสินค้าและบริการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อความภาคภูมิใจในฐานะบริษัทสัญชาติไทย ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  1. ผลิตสินค้าและบริการแบบครบวงจรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  3. เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
  4. ประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
  5. พัฒนาศักยภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้เติบโตเคียงคู่องค์กร

ออกแบบ… อย่างเอาใจใส่

• เราตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่าง
• เรามุ่งเน้นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อประสิทธิผลในการใช้งานอย่างสูงสุด

เทคโนโลยีอันทันสมัย… ในอุตสาหกรรมการผลิต

• เรายืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องของลูกค้า
• เรามีระบบควบคุมคุณภาพ ในการควบคุมกระบวนกระผลิต

มอบไมตรีจิต… พร้อมจัดส่ง

• เราพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้มือลูกค้าด้วยใจ

สมประสงค์ดั่งใจ… ในบริการ

• เราให้บริการติดตั้งที่พร้อมด้วยวิศวบริการ โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็น พร้อมสรรพด้วยเครือข่ายผู้ให้บริการทั่วประเทศ เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง

บริหารสิ่งแวดล้อม… อย่างยั่งยืน

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน