บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

กว่า 25 ปี กับความมุ่งมั่น

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยวิศวกรไทย คุณวิชัย อุณหโภคา เพื่อทำกิจการออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งเครื่องเย็นให้กับลูกค้าภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘THERMEDEZ’ โดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาระบบเครื่องเย็นเพื่อให้เหมาะสมกับกิจการของลูกค้าโดยคำนึงถึงการบริการหลังการขายและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเป็นสำคัญ

ปัจจุบัน บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด ได้ดำเนินกิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จุดประสงค์หลักของเราคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาออกแบบระบบเครื่องเย็นโดยทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้า ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จนไปถึงการจัดส่งอย่างตรงเวลาทุกพื้นที่ และติดตั้ง ซ่อมบำรุงและดูแลรักษาด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์


สินค้าเด่น

PLUG-IN OPEN SHOWCASE CABINET

REMOTE OPEN SHOWCASE CABINET