งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019) ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ และบริษัทที่น่าสนใจมาเข้าร่วมมากมาย

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานที่ได้มีโอกาสแสดงนวัตกรรมใหม่ ๆ ของทางบริษัทฯ โดยนำเทคโนโลยี Digital ในยุคปัจจุบันอย่าง IoT (Internet of Things) มาผสมผสานกับเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็น เพื่อให้สินค้าสามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวความคิด “Zero Breakdown”