บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด ได้รับประกาศณียบัตร เข้าร่วมโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

วันโอโซนโลก (World Ozone Day)” ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพื่อให้เราตระหนักถึงชั้นบรรยากาศต่างๆ ของโลก ที่คอยปกป้องเราจากรังสีต่างๆ จากดวงอาทิตย์ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

เพื่อเป็นการพิทักษ์และดูแลชั้นบรรยากาศโอโซนโลกให้คงอยู่ต่อไป โรงงานต่างๆ จึงมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่อาจก่อให้เกิดผลเสียกับชั้นบรรยากาศโลก โดยทางบริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด เองก็ได้มีการเข้าร่วมโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดผลเสียกับชั้นบรรยากาศโลกของเรา

บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น