บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสร่วมกับหลากหลายองค์กรทางภาครัฐ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์ตู้แช่วัคซีน COVID-19 และจัดส่งเพื่อกระจายตู้แช่ไปให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆในประเทศไทย