“งานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เทอร์มีเดซ” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 จัดขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันและความสามัคคีให้กับครอบครัวเทอร์มีเดซทุกๆคน โดยหวังว่าพนักงานทุกคนจะได้รับความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และร่วมแรงร่วมใจกันเป็น “Teamwork” ที่ก้าวข้ามอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาได้อย่างราบรื่น