29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด ได้ลงนามร่วมกันกับ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ปวส. สาขาเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และ สาขาเครื่องกลไฟฟ้า เข้าทำงานระหว่างปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมนโยบายของกรมอาชีวศึกษา ได้เงิน ได้งาน ได้วุฒิการศึกษา ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ สร้างรายได้เสริม และเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพรองรับหลังจากจบการศึกษา เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีอนาคตที่ก้าวไกล

       ทั้งนี้ คุณต่อศักดิ์ ชอบพานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท เปิดเผยว่า บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด ได้สนับสนุนโครงการนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว โดยผลตอบรับของนักศึกษารุ่นแรกที่มาทำงานกับบริษัทฯ เป็นที่น่าพึงพอใจและได้รับความร่วมมือทั้งจากทางวิทยาลัยและนักศึกษาในโครงการเป็นอย่างดี ทางบริษัทฯ จึงพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทำงานและส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างการศึกษาต่อไป